În calitate de candidat la alegerile din România, mă angajez să colaborez și să sprijin persoanele cu autism pe parcursul viitorului meu mandat și:

  • Să respect și să promovez drepturile și demnitatea persoanelor cu autism, recunoscând diversitatea și potențialul acestora în societatea românească. Mă voi baza pe Legea nr. 448/2006 și pe orice alte prevederi legale relevante în domeniu, asigurând că aceste drepturi sunt respectate fără discriminare.
  • Să sprijin punerea în aplicare și monitorizarea politicilor și programelor naționale destinate persoanelor cu autism, atât în sănătate, învățământ și muncă, inclusiv a Strategiei Naționale pentru Autism, și a oricăror alte strategii sau planuri relevante în acest sens.
  • Să contribui la îmbunătățirea legislației în vigoare, pentru eficientizarea și normalizarea mecanismului de decontare a terapiilor pentru persoanele cu dizabilitati.
  • Să militez pentru creșterea veniturilor persoanelor cu dizabilități și a asistenților personali sau însoțitorilor acestora.
  • Să recunosc expertiza și vocea persoanelor cu autism și a familiilor acestora, precum și a organizațiilor care le reprezintă, să le consult și să le implic în procesele de elaborare a politicilor și în procesele legislative care îi afectează și să fiu deschis la discutarea preocupărilor lor. De asemenea, voi promova participarea și reprezentarea lor în Parlamentul României.
  • Să depun eforturi pentru a face România mai accesibilă și mai incluzivă pentru persoanele cu autism, prin promovarea eliminării barierelor fizice, juridice, sociale și atitudinale și prin susținerea furnizării de facilități adecvate și de sprijin atunci când este necesar.
  • Să sprijin investițiile în programe și servicii destinate persoanelor cu autism, precum și în inițiativele care facilitează incluziunea socială și profesională a acestora.
  • Să încurajez schimbul de bune practici între autoritățile locale și regionale din România și să susțin dezvoltarea de standarde comune și instrucțiuni pentru accesibilizare și incluziunea pentru autism la nivel național.
  • Să încurajez cercetarea și inovarea în domeniul autismului, implicând persoanele cu autism și familiile acestora în procesul de dezvoltare a soluțiilor și a intervențiilor bazate pe dovezi pentru îmbunătățirea calității vieții acestora.
  • Să promovez și să susțin dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități. Susțin adoptarea ca strategie guvernamentală în România, a Strategiei de Reabilitare Bazată pe Comunitate (CBR), strategie agreată de OMS ca strategie alternativă de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități.