În calitate de candidat la Parlamentul European, mă angajez să colaborez și să sprijin persoanele cu autism pe parcursul viitorului meu mandat și:

  • Să respect și să promovez drepturile și demnitatea persoanelor cu autism, recunoscând diversitatea și potențialul acestora în Uniunea Europeană (UE). Mă voi baza pe rezoluția Parlamentului European din 4 octombrie 2023 privind armonizarea drepturilor persoanelor cu autism și mă voi asigura că UE și statele sale membre își respectă obligațiile care le revin în temeiul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, astfel încât persoanele cu autism să se poată bucura de drepturile lor fără discriminare
  • Să recunosc expertiza și vocea persoanelor cu autism și a familiilor acestora, precum și a organizațiilor care le reprezintă, să le consult și să le implic în procesele de elaborare a politicilor și în procesele legislative care îi afectează și să fiu deschis la discutarea preocupărilor lor. De asemenea, voi promova participarea și reprezentarea lor în Parlamentul European
  • Să depun eforturi pentru a face UE și statele sale membre mai accesibile și mai incluzive pentru persoanele cu autism pe tot parcursul vieții, lor în toate domeniile, prin promovarea eliminării barierelor fizice, juridice, sociale și atitudinale și prin susținerea furnizării de facilități adecvate și de sprijin atunci când este necesar.
  • Să sprijin investițiile în inițiativele UE care favorizează incluziunea socială a persoanelor cu autism și sprijinirea nevoilor acestora la toate vârstele.
  • Să încurajez schimbul de bune practici și dezvoltarea de standarde comune și instrucțiuni de accesibilizare și incluziunea pentru autism în întreaga UE.
  • Să încurajez cercetarea și inovarea în domeniul autismului, cu participarea și consultarea persoanelor cu autism și a familiilor acestora, pentru a le îmbunătăți calitatea vieții. Voi sprijini diseminarea și adoptarea bunelor practici și a intervențiilor bazate pe dovezi pentru persoanele cu autism, intervenții ce acoperă nevoi de-a lungul întregii vieți. De asemenea, voi încuraja cooperarea și coordonarea activităților de cercetare și inovare în domeniul autismului la nivelul UE și la nivel internațional, promovând participarea adecvată a persoanelor cu autism și a familiilor acestora.